Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Dobrovoľníci

OZ Tvorivá dielňa spolupracuje pri svojich aktivitách s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami. Máme záujem pracovať s nimi kvalitne a systematicky. Chceme byť zaujímavou organizáciou pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky. Želáme si svojou prácou zaujať donorov, partnerov, podporovateľov, lektorov aj verejnosť.
„Štandardy kvality manažmentu dobrovoľníkov a dobrovoľníčok a odporúčania na prácu s mládežou v oblasti dobrovoľníctva vychádzajú z dvoch aktuálnych dokumentov, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu na Slovensku. Prvým je Program podpory dobrovoľníctva a dobrovoľníckych centier prijatý pod gesciou splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti v roku 2012 a druhým je Stratégia Slovenskej republiky pre mládež na roky 2013 až 2020. Oba dokumenty kladú dôraz na rozvoj dobrovoľníctva a dobrovoľníckych príležitostí pre rôznorodé cieľové skupiny. Jedným zo základných predpokladov dosahovania tohto cieľa je vytváranie dobrovoľníckych príležitostí, ktoré budú reagovať na aktuálne potreby ľudí a komunít a trendy v oblasti dobrovoľníctva“ Zdroj: http://www.centrumdobrovolnictva.sk/…tandardy.pdf

V roku 2018 ašpirujeme na získanie známky kvality za prácu:
„S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“

Pár otázok pre Vás

1. Prečo by som sa mal/a stať dobrovoľníkom/dobrovoľníčkou pre naše OZ Tvorivá dielňa?

Našim zámerom je spájať ľudí, ktorí majú vzťah k umeniu, kreativite a tvorivému sebavyjadreniu a k tomu smerujú aj aktivity ktoré v rámci OZ realizujeme. Organizujeme tvorivé dielne, workshopy, prednášky, kurzy šitia, zber tvorivých materiálov. Ak ťa napĺňa tvorivá činnosť, môžeš pomôcť s organizáciou práce na tvorivých podujatiach, roznos letákov, príprava podujatí. Ak ťa zaujímajú nové technológie a ovládaš prácu v grafickom programe, uvítame pomoc pri príprave prezentácií, reklamných materiálov a pútačov. Ak ťa baví fotografovanie, práca s videami, spracovávanie spotov, môžeš pomôcť zmeniť a zlepšiť našu prezentáciu na www a sociálnych sieťach. Robíme zmysluplné projekty. Viac informácií v jednotlivých sekciách v členení podľa nadácií.

2. Časová náročnosť našej spolupráce

Zapojiť sa môžeš do jednorazových alebo do dlhodobých aktivít. Aby si nás lepšie spozná/a a zistil/a či ťa táto činnosť napĺňa, odporúčame ti najprv vyskúšať jednorazovú spoluprácu na konkrétnom podujatí či činnosti. (Môže ísť napríklad aj o balenie balíkov či strihanie látok).

3. Sme otvorení novým návrhom a oblastiam spolupráce

Máš nápad čo by si rád robil a je to v súlade s cieľmi OZ Tvorivá dielňa. (Pozri si naše stanovy a www stránku). Príď sa poradiť o forme a možnostiach dobrovoľníckej aktivity, určite spolu nájdeme riešenie. Robme spolu veci lepšie.

4. Získajte dobrý pocit, stretnite zaujímavých ľudí

Prečo by si mal robiť dobrovoľníka/čku práve u nás, to je otázka na ktorú si musíš nájsť vlastnú odpoveď. Je to o dobrom pocite, inšpiratívnych ľuďoch a zmysluplných aktivitách.

Ako na to?

Vieme, že podporovať a pracovať pre naše občianske združenie je výzva, ktorá je zaujímavá, tvorivá, inšpiratívna a ľudsky obohacujúca skúsenosť.

Všetko však začína prvým krokom. Daj nám o sebe vedieť. Napíš nám mail s informáciami o seba a o tom čo by si pre nás rád robil/robila na adresu koordinátorky, alebo si dohodni osobné stretnutie.

Koordinátorka dobrovoľníkov a dobrovoľníčok:
Ing. Karin Mikulášová, info@oztvorivadielna.sk.

Budeme Vás kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu.

Navštívne nás na Facebooku