Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Kontakt

OZ Tvorivá dielňa
www.oztvorivadielna.sk
info@oztvorivadielna.sk

Korešpondenčná adresa:

Slovenskej jednoty 42,
04001 Košice

IČO: 42245249
číslo účtu: SK58 0200 0000 0029 5499 2353 (VÚB)

Navštívne nás na Facebooku