Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Nadácia Henkel

2023

V grantovom programe Nadácia Henkel_Henkel Slovensko seniorom 2023 sme získali podporu na podaný projekt: Včelovinky – rozhovory a tvorenie pri šálke čaju s medom v sume 700 EUR.

"Poďme sa spolu poprechádzať po záhrade a parku za bzukotu včiel, pri rozhovoroch o mede, včelách a tvorení. Rozhovory prospievajú duši aj telu,. Poďme tvoriť rukami a ochutnajme sladkosť medu vďaka včelám.

V rámci programu nás čaká: organizácia tvorivej dielne v MČ a výtvarného plenéra v Botanickej záhrade Prednáška o včelách, včelích produktov, spracovávaní medu, o fytoterapii, apiterapii, dôležitosti lúk pre včely".

Nadácia Henkel Slovensko podporila seniorov už po 5. krát – Centrum pre filantropiu (cpf.sk)

Navštívne nás na Facebooku