Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Nadácia Henkel

2023

V grantovom programe Nadácia Henkel_Henkel Slovensko seniorom 2023 sme získali podporu na podaný projekt: Včelovinky – rozhovory a tvorenie pri šálke čaju s medom.

"Poďme sa spolu poprechádzať po záhrade a parku za bzukotu včiel, pri rozhovoroch o mede, včelách a tvorení. Rozhovory prospievajú duši aj telu,. Poďme tvoriť rukami a ochutnajme sladkosť medu vďaka včelám.

V rámci programu nás čaká: organizácia tvorivej dielne v MČ a výtvarného plenéra v Botanickej záhrade Prednáška o včelách, včelích produktov, spracovávaní medu, o fytoterapii, apiterapii, dôležitosti lúk pre včely".

Nadácia Henkel Slovensko už piaty rok pokračuje v aktivitách na podporu seniorov. Tohtoročnou novinkou bola špeciálna Cena inovatívnosti, ktorú mali možnosť získať projekty s pridanou hodnotou v prístupe k seniorom. Z celkového počtu 200 prihlásených projektov sa o cenu uchádzalo 127 z nich, pričom do semifinále hodnotiaca komisia nominovala 11 vybraných kandidátov. O víťazných projektoch hlasovali zamestnanci spoločnosti Henkel Slovensko. Rozhodli sa podporiť predovšetkým projekty, ktoré sú zamerané na kreatívnejšie a príjemnejšie trávenie spoločných chvíľ so seniormi, ale aj odbúranie sociálnej izolácie. 

Nami podaný projekt "Včelovinky - rozhovory a tvorenie pri šálke čaju s medom” získal Cenu Inovatívnosti v rámci programu Henkel Slovensko seniorom 2023. Finančnú odmenu vo výške 1000 € nám bola poskytnutá na základe Dodatku k zmluve o poskytnutí finančného príspevku. Náš projekt bol jedným z piatich, ktoré získali najvyšší počet hlasov.

Podcast k projektu

Noviny Včelovinky

Navštívne nás na Facebooku