Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku
nadacia-postovej-banky.png

Nápad pre folklór

Grantový program Nadácie Poštovej banky NÁPAD PRE FOLKLÓR je zameraný na podporu originálnych nápadov, ktoré oživia našu tradičnú ľudovú kultúru a folklór. Záleží nám na kultúrnom bohatstve nášho rodiska a chceme priložiť ruku k jeho zveľaďovaniu.  Medzi najlepšie podané projekty prerozdelila nadácia  40 000 eur.

V tomto grantovom programe tohto roku uspela aj  OZ Tvorivá dielňa s projektom: Na Košickej turni.

Projekt sa bude realizovať v období od júna do decembra 2019 v MČ KE Šaca.

V rámci projektu pripravujeme nasledovné aktivity:

Zorganizujeme detskú spevácka súťaž detí z regiónu Abov s názvom na Košickej turni. Cieľom projektu je viesť deti, k tomu, aby boli smelšie, v prednese, v speve, v prezentácii, v tvorení. Napĺňať ich potenciál, schopnosť prezentácie na javisku, zvládnutie práce s mikrofónom. Súťaž bude rozdelená do troch kategórií – od predškolského veku, mladší a starší školský vek. Deti usmernia a vedú odborníci pri výbere piesne a pri príprave na súťaž.  Počas projektu budú pre verejnosť prebiehať tvorivé dielne, workshopy formou školy ručných prác, zameraných na prezentáciu tradičnej kultúry slovenského výšivkárstva a šitia odevov, pletenia, plstenia, výroby hračiek. Súčasťou aktivít projektu je aj zber a prezentácia fotografií a časti odevov, krojov, našich babičiek, prababičiek s popisom odkiaľ pochádzajú, ako a kedy sa nosili. Naším cieľom je začlenenie ľudových prvkov a častí z krojov do dnešného odievania, návrat ku kultúre našich predkov. Zobrazenie návodov, postupov, vzorov pre potreby ich zachovania a ďalšieho vzdelávania a ich prezentácia na usporiadanej výstave ako súčasť projektu.

http://www.napadprefolklor.sk/

Na Košickej turni

Nápad pre 3 generácie

„Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku. Grantový program Nápad pre 3 generácie má za úlohu podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať“ – Nadácia Poštovej banky.

V tomto grantovom programe tohto roku uspelo OZ Tvorivá dielňa s projektom: „SUSEDIA – tvoríme a meníme svet okolo nás a seba v ňom.“

Hlavné zámery projektu: Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: obyvatelia sídliska a MČ KE a Terasa a MČ Šaca.

Projekt sa bude realizovať v období od apríla do septembra 2019.

V rámci projektu uskutočníme nasledovné aktivity:

V neposlednom rade chceme spríjemniť prostredie priestoru kde sa obyvatelia a návštevníci Košíc môžu stretávať a spojiť ich pri vytváraní spoločného diela. Tvorením a aktivitami chceme poukázať na zdravší životný štýl, preklenúť sociálnu depriváciu spôsobenú aj samotou a izoláciou sociálne znevýhodnených občanov, seniorov, preklenúť priepasť medzi generáciami a
spolužitím viacerých etník na území hraničiacich mestských častí Terasa a Staré mesto a Košice mesto a MČ KE Šaca.

Zapojíme obyvateľov s rôznym vekovým zložením od starousadlíkov po novo prisťahované rodiny, spoznanie susedov a budovanie susedských vzťahov pri spoločnej práci a aktivitách ktorá mení prostredie v ktorom títo ľudia žijú a vytvára priestor na stretávanie sa, zoznámenie sa, pochopenie problémov jednotlivcov v komunite, socializácia, vystúpenie z anonymity. Väčšiu prác a úprav budeme riešiť svojpomocne. Náklady vynaložíme na nákup materiálu a pomôcok na realizáciu zmeny okolia.

Zároveň je tu šanca získať bonus + 1000 EUR k projektu a to vďaka hlasovaniu:
"Od 5.2.2019 do 12.2.2019 bude môcť verejnosť hlasovať za Váš projekt na stránke www.pre3generacie.sk. Nápad, ktorý dostane najviac hlasov verejnosti získa prémiu vo výške 1 000 €.“ Môže to byť práve náš projekt.

Karin Mikulášová za
OZ Tvorivá dielňa

Navštívne nás na Facebooku