Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku
nadacia-postovej-banky.png

„Dobrovoľníctvo je téma, ktorá sa čoraz viac dostáva do popredia záujmu v našej spoločnosti. Dobrovoľnícke aktivity, vzájomná spolupráca a chuť vytvoriť niečo nové spája ľudí rôzneho veku. Grantový program Nápad pre 3 generácie má za úlohu podporiť spoluprácu medzi deťmi, dospelými a seniormi a umožniť im v tejto uponáhľanej dobe stráviť spoločne čas a zároveň pomáhať“ – Nadácia Poštovej banky.

V tomto grantovom programe tohto roku uspelo OZ Tvorivá dielňa s projektom: „SUSEDIA – tvoríme a meníme svet okolo nás a seba v ňom.“

Hlavné zámery projektu: Cieľová skupina, pre ktorú je projekt určený: obyvatelia sídliska a MČ KE a Terasa a MČ Šaca.

Projekt sa bude realizovať v období od apríla do septembra 2019.

V rámci projektu uskutočníme nasledovné aktivity:

V neposlednom rade chceme spríjemniť prostredie priestoru kde sa obyvatelia a návštevníci Košíc môžu stretávať a spojiť ich pri vytváraní spoločného diela. Tvorením a aktivitami chceme poukázať na zdravší životný štýl, preklenúť sociálnu depriváciu spôsobenú aj samotou a izoláciou sociálne znevýhodnených občanov, seniorov, preklenúť priepasť medzi generáciami a
spolužitím viacerých etník na území hraničiacich mestských častí Terasa a Staré mesto a Košice mesto a MČ KE Šaca.

Zapojíme obyvateľov s rôznym vekovým zložením od starousadlíkov po novo prisťahované rodiny, spoznanie susedov a budovanie susedských vzťahov pri spoločnej práci a aktivitách ktorá mení prostredie v ktorom títo ľudia žijú a vytvára priestor na stretávanie sa, zoznámenie sa, pochopenie problémov jednotlivcov v komunite, socializácia, vystúpenie z anonymity. Väčšiu prác a úprav budeme riešiť svojpomocne. Náklady vynaložíme na nákup materiálu a pomôcok na realizáciu zmeny okolia.

Zároveň je tu šanca získať bonus + 1000 EUR k projektu a to vďaka hlasovaniu:
"Od 5.2.2019 do 12.2.2019 bude môcť verejnosť hlasovať za Váš projekt na stránke www.pre3generacie.sk. Nápad, ktorý dostane najviac hlasov verejnosti získa prémiu vo výške 1 000 €.“ Môže to byť práve náš projekt.

Karin Mikulášová za
OZ Tvorivá dielňa

Navštívne nás na Facebooku