Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

2022

„Šanca pre Šacu“ – a uskutočňuje vďaka podpore spoločnosti U.S.Steel Košice v rámci programu Spoločne pre región 2022.

Celkovou sumou 30 000 eur bude v tomto roku podporených 11 projektov z Košického a Prešovského kraja, ktoré sú zamerané na vzdelávacie a voľnočasové aktivity pre deti, na zvyšovanie bezpečnosti či ochranu životného prostredia. Špecifickou črtou všetkých projektov je aktívne zapojenie zamestnancov hutníckej firmy. Grantový program Spoločne pre región už 15 rokov pomáha rozvoju komunitného života v regióne a zároveň prezentuje partnerstvo súkromného a neziskového sektora. Administrátorom programu je Karpatská nadácia.

U. S. Steel Košice – Komunitné projekty v regióne dostávajú zelenú (usske.sk)

karpatska-nadacia-2022-sanca-pre-sacu.jpg

Šacanské táborové noviny

2017

Spoločne pre región

uss-logo.png karpatska-nadacia.png

Šijeme a tvoríme s deťmi a pre deti" sa uskutočňuje vďaka podpore z programu Spoločne pre región Karpatskej nadácie a U. S. Steel Košice s.r.o.

V utorok 13. marca bolo z grantového programu Spoločne pre región podporených ďalších šesť projektov, ktoré vylepšia životné prostredie a umožnia deťom a mládeži v košickom a prešovskom kraji plnohodnotne a bezpečne tráviť voľný čas. Symbolické šeky odovzdali prezident hutníckej spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. Scott Buckiso a riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Vďaka grantu budú mať deti a mládež z MČ Košice – Džungľa možnosť naučiť sa šiť vďaka voľnočasovým kurzom Občianskeho združenia Tvorivá dielňa“

karpatska-nadacia-spolocne-pre-region.jpg

Projekt úspešne ukončený 12/2018. Výstupom z projektu je aj E-book: Šijeme a tvoríme s deťmi a pre deti.

Navštívne nás na Facebooku