Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Nadácia Centra pre filantropiu

2019

Spoločnosť BAUMIT a Nadácia Centra pre filantropiu vyhlásila už 12. ročník programu: Tu sa nám páči, tu chceme žiť. Požiadali sme opätovne o podporu na pokračovanie v projekte, ktorý sme nazvali: „Vitálna tvorivá záhrada, rastie a kvitne, druhým rokom.“ Projekt uspel v konkurencií iných projektov a na základe rozhodnutia externej hodnotiacej komisie a Nadačného fondu Baumit nám bol udelený grant vo výške 500 €.

Vďaka grantu bude revitalizované a skrášlené prostredie Výmenníka Štítová, rozšírime a doplníme minuloročnú výsadbu.

2018

Spoločnosť BAUMIT a Nadácia Centra pre filantropiu vyhlásila už 11. ročník programu: Tu sa nám páči, tu chceme žiť.

„Základnou misiou programu, ktorú sa už 11. rok snažíme napĺňať, je podporovať organizácie, obce, aktívnych občanov, ktorí nezostávajú pri tom, že sú nespokojní v prostredí, kde žijú, pretože cez starý drevený most sa už nedá prejsť, z historicky významného minerálneho prameňa sa nedá napiť, či v parku si posedieť na lavičke…, ale rozhodnú sa veci zmeniť a využiť na to svoje nápady, vedomosti, zručnosti, schopnosti a strhnúť iných ľudí pre dobrú vec…“ Zdroj: http://tusanampacituchcemezit.sk/

Na podporu spoločnosť v roku 2018 vyčlenila 13 000 Eur. Projekt podaný OZ Tvorivá dielňa s názvom „Vitálna tvorivá záhrada“ uspel v konkurencií iných projektov a na základe rozhodnutia externej hodnotiacej komisie a Nadačného fondu Baumit nám bol udelený grant vo výške 600 €.

Vďaka grantu bude revitalizované a skrášlené prostredie Výmenníka Štítová a zrealizujeme tematické tvorivé dielne.

Navštívne nás na Facebooku