Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

2021

nadacia-orange.png

Zdravá duša školy – Nadácia Orange zverejnila výzvu na predkladanie projektov, kde aktivity budú zamerané na to, aby v školách pôsobili spokojní učitelia a učiteľky a boli tak príkladom a inšpiráciou žiakom a študentom. V rámci pilotného ročníka grantového programu Zdravá duša školy podporili 24 projektov. Do termínu uzávierky prijali až 254 inšpiratívnych projektov.

S radosťou informujeme, že projekt: Hravo, zdravo, radostne, tvoríme a učíme, ktorý sme pripravili bol podporený sumou 2600 EUR.

„Občianske združenie Tvorivá dielňa pripravilo projekt vzájomnej podpory pre pedagógov stredných škôl Žilinského a Košického kraja. 60 učiteľov a učiteliek bude zapojených do seba rozvojového programu, ktorý je zameraný na efektívnu a asertívnu komunikáciu, zvládanie stresu a time management. Stretnutia venované psychohygiene, workshop na tému efektívnej komunikácie, výmena skúseností, individuálne stretnutia s koučom a podpora zo strany odborníkov vytvoria priestor pre zvládanie náročných situácií. Realizované budú tiež arteterapeutické workshopy a tvorivé dielne, ktoré budú nápomocné pri budovaní rovnováhy medzi osobným a pracovným životom. Finančné prostriedky budú použité na odmeny pre lektorov a kreatívne potreby.“

Detailnejšie výsledky nájdete v článku Výsledky grantového programu Zdravá duša školy.

Tešíme sa na tvorenie s Vami.

Výstupom z projektu je e-book inšpirácií popisujúci aktivity, ktoré sa realizovali aj so zadaniami.

2017

Nadácia Orange v rámci  grantového programu Spojme sa pre dobrú vec, podporila 49 projektov,  z celkovo 360 zaslaných  projektov. Medzi podporenými bol aj projekt OZ Tvorivá dielňa – Šanca pre Teba a to sumou 2000 EUR. Získané prostriedky boli využité na realizáciu kurzu: Šitia, opravy a údržby materiálov, dekorovania textilu. 

Cieľom projektu občianskeho združenia Tvorivá dielňa Šanca pre Teba je zapojiť a pomôcť sociálne slabším rodinám a znevýhodneným občanom preklenúť vzniknutú životnú situáciu a hmotný nedostatok vytvorením klubového priestoru, technickým zabezpečením a praktickou výukou šitia na stroji spojenou s prednáškami o starostlivosti o textilné materiály.

Na kurzoch sa účastníci zoznámili s obsluhou a používaním šijacieho stroja, základmi strojového šitia a vyrobili si jednoduché: taštičky, obliečku na vankúš, tašky. Zároveň mali možnosť priniesť si vlastný projekt – nápad ktorý chceli realizovať: napríklad úpravu šiat, ramienko pre deti do školy, záves na kolísku. Obsahom vzdelania boli aj prednášky o textilných materiáloch, ako ich ošetrovať, a ako sa zbaviť škvŕn z látok, ktoré vzniknú pri bežných nehodách v domácnosti, kde sa látkové oblečenie poleje či zašpiní od jedla, trávy. Jeden pol deň bol venovaný aj maľovaniu a razítkovaniu na textil. Účastníci si vyzdobili tričká farbami na textil. Výstupom projektu je E–book – Základy šitia. V obsahu nájdete návody na výrobu a šitie: gombíkovej dierky, šitie otvoreného zipsu, šitie skrytého zipsu a návod na hodvábny náhrdelník.

Navštívne nás na Facebooku