Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Nadácia VSE

„Tvorenie je radosť – radostne tvoríme zo starého nové“ – projekt schválila Správna rada Nadácie VSE.

Správna rada Nadácie VSE podporila 19 projektov, ktoré splnili podmienky a hodnotiace kritériá daného grantového programu, a to v celkovej sume 50 000 eur.

Nadácia VSE nás podporila v rámci svojho druhého grantového programu s názvom Na pomoc duši i telu. Cieľom programu bolo podporiť projekty, ktoré sú zamerané na rozvoj psychického a fyzického zdravia, a to v rôznych formách a pre rôzne cieľové skupiny. Podporila projekty zamerané na vzdelávanie, alebo iné kreatívne formy výchovy, pomoci a komunikácie tak, aby dokázali vytvoriť psychickú pohodu, rozvíjať imunitu a zdravý životný štýl.

Výstupný e-book: pdf epub

Navštívne nás na Facebooku