Občianske združenie Tvorivá dielňa
Navštívne nás na Facebooku

Nadácia SPP

Zapojili sme sa do druhého ročníka grantového programu SPPravmeTo, ktorý pomáha aktivovať a motivovať deti a mládež (6 –19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Projekt „Na živo – tvoríme spolu tu a teraz“ získal podporu v sume 1000 EUR.

V rámci projektu pripravujeme nasledovné aktivity:

Navštívne nás na Facebooku